ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ ΓΚΠΔ
27 June 2019

Πολιτική Απορρήτου Ιστότοπου
1. Γενικές Πληροφορίες
α) Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας και τις online υπηρεσίες μας. Η προστασία των δεδομένων πελατών / επισκεπτών και η χρήση τους μόνο με τον τρόπο που περιμένουν οι πελάτες / χρήστες μας, είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Επομένως, η ακόλουθη πολιτική έχει σχεδιαστεί για να σας ενημερώνει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτή τη διεκπεραίωση σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ("GDPR") και άλλους νόμους προστασίας δεδομένων.
β) Υπεύθυνος επεξεργασίας
Εμείς, το ξενοδοχείο Dellas Boutique Hotel είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό ΓΚΠΔ 679/2016 (GDPR) συνεπώς και υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εξηγούμε παρακάτω.
γ) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Καστράκι, 42200, Τρίκαλα Θεσσαλίας, Τηλέφωνο: +30 2432078260 e-mail: info@dellasboutiquehotel.com.
2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας
Η επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και / ή η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας θα καταγραφεί. Μπορεί να καταγραφεί τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται από τη συσκευή σας, η ημερομηνία και η ώρα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, οι σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία βασίζεται νόμιμα σε έννομο συμφέρον, καθώς είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο αν μας τα δώσετε στον δικό σας λογαριασμό, π.χ. ως μέρος μιας εγγραφής, ή μιας ηλεκτρονικής αίτησης. Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που μας παρέχονται προστατεύονται επαρκώς. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, και όχι μόνο, κρυπτογράφηση, έλεγχο πρόσβασης, διαχωρισμό καθηκόντων, εσωτερικό έλεγχο κ.λπ.
α) Φόρμα Επικοινωνίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας https://dellasboutiquehotel.com/el/epikoinwnia/ για να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε αίτηση. Τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώσατε στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για την απάντηση στο αίτημά σας. Η συμπλήρωση και η υποβολή της φόρμας επικοινωνίας αποτελεί θετική ενέργεια με την οποία δώσατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία δεδομένων.
Β) Cookies
Για να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας πιο ευχάριστη και να ενεργοποιήσουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε "cookies" σε διάφορες σελίδες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Άλλα cookie παραμένουν στη συσκευή σας και επιτρέπουν σε εμάς ή τις εταιρείες συνεργατών μας να αναγνωρίσουν το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies ξεχωριστά και να αποφασίζετε για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης Internet που χρησιμοποιείτε.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην “Πολιτική για τα Cookies” https://dellasboutiquehotel.com/el/cookies/
γ) Αποδέκτες Δεδομένων
Μπορεί να χρησιμοποιούμε τρίτους ως παρόχους υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι φορείς παροχής υπηρεσιών επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, ακόμη και αν μεταβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε χώρα εκτός του ΕΟΧ για την οποία δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Οι μεταβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε άλλους παραλήπτες δεν εκτελούνται, εκτός εάν υποχρεούμαστε να το πράξουμε με νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τη διεθνή μεταφορά δεδομένων ή αντίγραφο αυτών, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.
δ) Περίοδος Διατήρησης
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας αποθηκεύονται μόνο μέχρις ότου εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο υποβλήθηκαν. Εφόσον πρέπει να τηρούνται οι περίοδοι διατήρησης βάσει εμπορικού και φορολογικού νόμου, η περίοδος αποθήκευσης για ορισμένα δεδομένα μπορεί να ανέρχεται σε 10 έτη. Εντούτοις, οι περίοδοι αποθήκευσης μπορούν επίσης να τροποποιηθούν λόγω του νόμιμου συμφέροντος μας (π.χ. για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων, για να αποφευχθεί η κατάχρηση ή για τη δίωξη εγκληματιών).
3. Τα δικαιώματά σας
Ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή με μια ειδοποίηση σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 1 για να χρησιμοποιήσετε τα δικαιώματά σας. Αυτά τα δικαιώματα είναι τα ακόλουθα:

  • Το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και ενός αντιγράφου των επεξεργασμένων δεδομένων
  • Το δικαίωμα της διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή η συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων
  • Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων
  • Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων
  • Το δικαίωμα λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και για να ζητηθεί η μετάδοση αυτών των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας
  • Το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων;
  • Το δικαίωμα ανάκλησης μιας δεδομένης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε μια επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας
  • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή: Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.

Dellas Boutique Hotel
Πολιτική Απορρήτου Ιστότοπου Έκδοση 1 από
20/06/2019

©2019 Απαγορεύεται η αντιγραφή.

Μοιραστειτε το